روش اکتشاف لرزه ای

اکتشاف زون سولفور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک به روش IP و RS ...

ادامه مطالعات با دو روش پیش ژئوفیزیکی IP و RS جهت اکتشاف ماده معدنی از نوع سولفور مس .... تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی.

دریافت قیمت

بررسی روش های اکتشاف سنگ آهن - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

که در برنامه نویسی و برنامه سازی مفهومی و فکری ، نقش ویژه ای ایفا. خواهد نمود. .... امروزه به کار گیری روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف ... روش های لرزه ای بیشتر.

دریافت قیمت

روش های اکتشاف چاه های نفتی - انجمن مهندسان نفت ایران

17 آوريل 2013 ... ابتدایی ترین کار در اکتشاف مخازن نفت این است که با مطالعهبرونزدها ... در روش لرزه نگاری امواج لرزه ای در اثر انفجار به صورت موج های مکانیکی در...

دریافت قیمت

متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان - روش های اکتشاف معدنی

امروزه این روش اکتشاف، پایه اکتشافات جدید است. ... مغناطیسی، رسانایی الکتریکی، پرتوزایی و سرعت امواج لرزه ای (ضربه ای) عبور کننده از آنها، اندازه گیری می شود.

دریافت قیمت

روش اكتشاف لرزه اي - مهندسی نفت

8 نوامبر 2013 ... تعریف اکتشاف لرزه ای. اکتشاف لرزه ای، استفاده از انرژی لرزه ای در بررسی بخشهای زیرین سطح زمین است که معمولا در پی گردی نشهته های اقتصادی...

دریافت قیمت

مراحل اکتشاف معدن

اولین مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پیجوی است که در صورت رضایت بخش بودن نتایج ... روش گرانی، مغناطیسی، لرزه ای،الکتریکی، الکترومغناطیسی ، مقاومت ویژه...

دریافت قیمت

روشهای الکتریکی در اکتشاف نفت و گاز - معدنچی ۷۹ - آشنایی با معدن و ...

24 نوامبر 2012 ... بخش عمدة هزینه های مربوط به کارهای ژئوفیزیکی به اکتشاف نفت و گاز اختصاص داشته که عمدتاً مربوط به استفاده از روش لرزه ای انعکاسی می باشد.

دریافت قیمت

یک زمین شناس بی ادعا... - روش‌هاي ژئوفيزيكي در اکتشاف نفت و گاز

روش‌هاي ژئوفيزيكي به صورت گسترده‌اي در اكتشاف نفت استفاده مي‌شوند. پيشرفت‌هاي اين روش‌ها .... لرزه‌شناسي زمين لرزه كه داراي منبع انرژي طبيعي است. لرزه‌شناسي...

دریافت قیمت

ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش ﻧﮕﺎري در ﺳﻨﺠﻲ و ﻟ

ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن . ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. --. روﺷﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎف. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎف. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴ. ﻨﻲ ﻟﺮزه. اي. ﻣﻮﺿﻮع.

دریافت قیمت

magiran.com: ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 123

گفت و گوي ماهنامه اكتشاف و توليد باسيد مهدي حسيني مسئول كميته بازنگري قراردادهاي ... تضعيف نوفه تصادفي داده هاي لرزه اي با استفاده از روش هاي تركيبي

دریافت قیمت

6-تحليل ومدل سازي نيم رخ لرزه اي قائم دوچاه اكتشافي درجنوب ايران

تحليل‌و‌مدل‌سازی‌نيم‌رخ‌لرزه‌ای‌قائم‌. دو‌چاه‌اکتشافی‌در‌جنوب‌ایران. چكيده‌. ( روش با ارزشی در اکتشاف نفت و گاز محسوب می شود. از این روشVSPنیم رخ لرزه ای قائم ). بیشتر...

دریافت قیمت

petroleum90 - کاربرد ژئو فیزیک در شناسایی ساختارها

روشهای لرزه ای مبتنی بر خواص کشسانی سنگ ها در محیط مورد مطالعه می باشد. ... صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اکتشاف مواد معدنی،هیدروکربورها،آب های زیر زمینی...

دریافت قیمت

کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی رامين ...

کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی رامين نيك‌روز دانشگاه ارومیه فروشگاه اینترنتی کتاب آروین.

دریافت قیمت

تعبير و تفسير اطلاعات ژئوفيزيکي Geological ... - مدیریت اکتشاف

تفسير داده‌هاي لرزه‌اي دوبعدي و سه بعدي ساختماني و چينه اي در راستاي شناسايي تله ... با اهداف اكتشاف هيدروكربور به روش هاي ژئوفيزيكي است كه با عنوان غير لرزه اي...

دریافت قیمت

زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب

ﮐﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﮏ در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ. •. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻔﺮﻩ هﺎﯼ ... روﺷﻬﺎﯼ ﺣﻔﺎرﯼ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺰوﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد . ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ... روش هﺎﯼ ﻟﺮزﻩ اﯼ اﻧﮑﺴﺎرﯼ. •. روش هﺎﯼ ژﺋﻮاﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ.

دریافت قیمت

شرکت مهندسین مشاور ژئو ژرف آزما - زمیران

انجام روشهای اکتشافات لرزه ای سطحی (انکساری و انعکاسی) و درون چاهی(دان هول و کراس ... روشهای الکتریکی مقاومت سنجی (روش پتانسیل خودزا و روش سونداژ الکتریکی)...

دریافت قیمت

اکتشاف نفت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اکتشاف نفت به عملی گفته می‌شود که زمین‌شناسان صنعت نفت در زمین به دنبال منابع ... روشهای لرزه‌ای و گرانشی در یافتن نفت در گنبدهای نمکی سواحل خلیج مکزیکو...

دریافت قیمت

روش هاي لرزه اي اكتشافي

روش اصلي اكتشاف لرزه اي عبارت است از ايجاد امواج لرزه اي و اندازه گيري زمان لازم براي رسيدن امواج از چشمه ها به يك سري ژئوفون كه معمولا" در امتداد يك خط مستقيم به...

دریافت قیمت

: انواع روشهای ژئوفیزیکی در اکتشافات ژئوتکنیکی

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه ... روشهای لرزه‌ای مستقیم معمولا برای دستیابی به ویژگیهای دینامیک سنگ و خاک...

دریافت قیمت

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ - دانشگاه شهید باهنر کرمان

اﻧﺘﺨﺎب روش ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي اﮐﺘﺸﺎف ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي اﻃﺮاف ... زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . روش. ﻫﺎي ﻟﺮزه. اي ﻧﯿﺰ در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد.

دریافت قیمت

انواع روش های لرزه ای و بدست آوردن عمق زیر گیرنده های آن - همه چیز درباره ...

9 آوريل 2013 ... اکتشافات انکسار لرزه ای معمولاً برای تعیین ضخامت مواد سستی که در بالای سنگ بستر ( ضخامت لایه رویی) قرار گرفته اند و برای تعیین عمق سطح...

دریافت قیمت

استفاده از روش AVO در بررسی و اکتشاف مخازن هیدروکربنی

AVO یک تکنیک لرزه ای می باشد که با استفاده از داده های پیش از برانبارش، بر خلاف بسیاری از روش های معمول دیگر که در آنها از داده های بعد از برانبارش استفاده می...

دریافت قیمت

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و ...

در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد. زمین...

دریافت قیمت

کاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هيدروکربوری

ژئوفيزيک اكتشافي و بويژه لرزه نگاري از اوايل قرن بيستم خود. را ب ه عنوان اب زاري كارآمد ... ك ه نتايج برداش ت هاي لرزه اي عالوه بر نقش اكتش افي كه عمدتاً ... روش هاي ف وق، افق هاي پيش روي در اس تفاده از لرزه نگاري در. توسعه مخازن...

دریافت قیمت

شرکت سپهر کانی کویر

واحد غير لرزه اي. وظيفه اين واحد، انجام مطالعات با اهداف اكتشاف هيدروكربور به روش هاي ژئوفيزيكي است كه با عنوان غير لرزه اي شناخته مي شوند. بر اساس ماهيت روش ها، آنها...

دریافت قیمت

ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺘﺸﺎف اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﮑﺴﺎر

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﯽ از اﯾﻦ روش در اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻻﯾﻪ ای ﮐﻢ ﺷﯿﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻻﯾﻪ ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ درﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮد . واژﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ... در اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻗﻢ از روش ﻟﺮزه ای اﻧﮑﺴﺎری و ﺗﻬﯿﻪ.

دریافت قیمت

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای پروفسور علی مرادزاده

15, اكتشاف شكستگي هاي مدفون آبدار با روش مقاومت ويژه آرايه مربعي (دریافت .... 68, كاربرد روش نوين جداسازي امواج در برداشت هاي پروفيل لرزه اي قائم چند مولفه اي از...

دریافت قیمت

آکادمی سوما - مراحل اکتشاف معدن

26 دسامبر 2014 ... اولين مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پيجوي است که در صورت رضايت ... روش گراني، مغناطيسي، لرزه اي،الکتريکي، الکترومغناطيسي ، مقاومت ويژه...

دریافت قیمت

برنامه درسي و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك

ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ، ﺯﻣﻴﻨﮕﺮﻣﺎﻳﻲ، ﮔﺮﺍﻧﻲ، ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻳﻦ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، .... ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.

دریافت قیمت

اکتشاف زون سولفور با استفاده از مطالعات ژئوفیزیک به روش IP و RS ...

ادامه مطالعات با دو روش پیش ژئوفیزیکی IP و RS جهت اکتشاف ماده معدنی از نوع سولفور مس .... تعیین تغییر مکان لرزه ای دیوار حائل در حضور سربار به روش آنالیز حدی.

دریافت قیمت

بررسی روش های اکتشاف سنگ آهن - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

که در برنامه نویسی و برنامه سازی مفهومی و فکری ، نقش ویژه ای ایفا. خواهد نمود. .... امروزه به کار گیری روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف ... روش های لرزه ای بیشتر.

دریافت قیمت

روش های اکتشاف چاه های نفتی - انجمن مهندسان نفت ایران

17 آوريل 2013 ... ابتدایی ترین کار در اکتشاف مخازن نفت این است که با مطالعهبرونزدها ... در روش لرزه نگاری امواج لرزه ای در اثر انفجار به صورت موج های مکانیکی در...

دریافت قیمت

متخصصان معدن و علوم زمین سیستان و بلوچستان - روش های اکتشاف معدنی

امروزه این روش اکتشاف، پایه اکتشافات جدید است. ... مغناطیسی، رسانایی الکتریکی، پرتوزایی و سرعت امواج لرزه ای (ضربه ای) عبور کننده از آنها، اندازه گیری می شود.

دریافت قیمت

روش اكتشاف لرزه اي - مهندسی نفت

8 نوامبر 2013 ... تعریف اکتشاف لرزه ای. اکتشاف لرزه ای، استفاده از انرژی لرزه ای در بررسی بخشهای زیرین سطح زمین است که معمولا در پی گردی نشهته های اقتصادی...

دریافت قیمت

مراحل اکتشاف معدن

اولین مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پیجوی است که در صورت رضایت بخش بودن نتایج ... روش گرانی، مغناطیسی، لرزه ای،الکتریکی، الکترومغناطیسی ، مقاومت ویژه...

دریافت قیمت

روشهای الکتریکی در اکتشاف نفت و گاز - معدنچی ۷۹ - آشنایی با معدن و ...

24 نوامبر 2012 ... بخش عمدة هزینه های مربوط به کارهای ژئوفیزیکی به اکتشاف نفت و گاز اختصاص داشته که عمدتاً مربوط به استفاده از روش لرزه ای انعکاسی می باشد.

دریافت قیمت

یک زمین شناس بی ادعا... - روش‌هاي ژئوفيزيكي در اکتشاف نفت و گاز

روش‌هاي ژئوفيزيكي به صورت گسترده‌اي در اكتشاف نفت استفاده مي‌شوند. پيشرفت‌هاي اين روش‌ها .... لرزه‌شناسي زمين لرزه كه داراي منبع انرژي طبيعي است. لرزه‌شناسي...

دریافت قیمت

ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش ﻧﮕﺎري در ﺳﻨﺠﻲ و ﻟ

ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن . ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. --. روﺷﻬﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎف. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﻣﻮﺿﻮع. : اﻛﺘﺸﺎف. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴ. ﻨﻲ ﻟﺮزه. اي. ﻣﻮﺿﻮع.

دریافت قیمت

magiran : ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 123

گفت و گوي ماهنامه اكتشاف و توليد باسيد مهدي حسيني مسئول كميته بازنگري قراردادهاي ... تضعيف نوفه تصادفي داده هاي لرزه اي با استفاده از روش هاي تركيبي

دریافت قیمت

6-تحليل ومدل سازي نيم رخ لرزه اي قائم دوچاه اكتشافي درجنوب ايران

تحليل‌و‌مدل‌سازی‌نيم‌رخ‌لرزه‌ای‌قائم‌. دو‌چاه‌اکتشافی‌در‌جنوب‌ایران. چكيده‌. ( روش با ارزشی در اکتشاف نفت و گاز محسوب می شود. از این روشVSPنیم رخ لرزه ای قائم ). بیشتر...

دریافت قیمت

petroleum90 - کاربرد ژئو فیزیک در شناسایی ساختارها

روشهای لرزه ای مبتنی بر خواص کشسانی سنگ ها در محیط مورد مطالعه می باشد. ... صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اکتشاف مواد معدنی،هیدروکربورها،آب های زیر زمینی...

دریافت قیمت

کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی رامين ...

کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی رامين نيك‌روز دانشگاه ارومیه فروشگاه اینترنتی کتاب آروین.

دریافت قیمت

تعبير و تفسير اطلاعات ژئوفيزيکي Geological ... - مدیریت اکتشاف

تفسير داده‌هاي لرزه‌اي دوبعدي و سه بعدي ساختماني و چينه اي در راستاي شناسايي تله ... با اهداف اكتشاف هيدروكربور به روش هاي ژئوفيزيكي است كه با عنوان غير لرزه اي...

دریافت قیمت

زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب

ﮐﺎرﺑﺮد ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﮏ در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ. •. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻔﺮﻩ هﺎﯼ ... روﺷﻬﺎﯼ ﺣﻔﺎرﯼ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎﻩ ﺑﻪ ﺟﺰوﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد . ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ... روش هﺎﯼ ﻟﺮزﻩ اﯼ اﻧﮑﺴﺎرﯼ. •. روش هﺎﯼ ژﺋﻮاﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ.

دریافت قیمت

شرکت مهندسین مشاور ژئو ژرف آزما - زمیران

انجام روشهای اکتشافات لرزه ای سطحی (انکساری و انعکاسی) و درون چاهی(دان هول و کراس ... روشهای الکتریکی مقاومت سنجی (روش پتانسیل خودزا و روش سونداژ الکتریکی)...

دریافت قیمت

اکتشاف نفت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اکتشاف نفت به عملی گفته می‌شود که زمین‌شناسان صنعت نفت در زمین به دنبال منابع ... روشهای لرزه‌ای و گرانشی در یافتن نفت در گنبدهای نمکی سواحل خلیج مکزیکو...

دریافت قیمت

روش هاي لرزه اي اكتشافي

روش اصلي اكتشاف لرزه اي عبارت است از ايجاد امواج لرزه اي و اندازه گيري زمان لازم براي رسيدن امواج از چشمه ها به يك سري ژئوفون كه معمولا" در امتداد يك خط مستقيم به...

دریافت قیمت

: انواع روشهای ژئوفیزیکی در اکتشافات ژئوتکنیکی

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه ... روشهای لرزه‌ای مستقیم معمولا برای دستیابی به ویژگیهای دینامیک سنگ و خاک...

دریافت قیمت

ﻣﺒﺎﻧﯽ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ - دانشگاه شهید باهنر کرمان

اﻧﺘﺨﺎب روش ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي اﮐﺘﺸﺎف ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي اﻃﺮاف ... زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . روش. ﻫﺎي ﻟﺮزه. اي ﻧﯿﺰ در اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻊ ﻣﻮرد.

دریافت قیمت

انواع روش های لرزه ای و بدست آوردن عمق زیر گیرنده های آن - همه چیز درباره ...

9 آوريل 2013 ... اکتشافات انکسار لرزه ای معمولاً برای تعیین ضخامت مواد سستی که در بالای سنگ بستر ( ضخامت لایه رویی) قرار گرفته اند و برای تعیین عمق سطح...

دریافت قیمت

استفاده از روش AVO در بررسی و اکتشاف مخازن هیدروکربنی

AVO یک تکنیک لرزه ای می باشد که با استفاده از داده های پیش از برانبارش، بر خلاف بسیاری از روش های معمول دیگر که در آنها از داده های بعد از برانبارش استفاده می...

دریافت قیمت

زمين شناسي نفت و اکتشاف نفت توسط روش هاي ژئوفيزيکي و ...

در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد. زمین...

دریافت قیمت

کاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هيدروکربوری

ژئوفيزيک اكتشافي و بويژه لرزه نگاري از اوايل قرن بيستم خود. را ب ه عنوان اب زاري كارآمد ... ك ه نتايج برداش ت هاي لرزه اي عالوه بر نقش اكتش افي كه عمدتاً ... روش هاي ف وق، افق هاي پيش روي در اس تفاده از لرزه نگاري در. توسعه مخازن...

دریافت قیمت

شرکت سپهر کانی کویر

واحد غير لرزه اي. وظيفه اين واحد، انجام مطالعات با اهداف اكتشاف هيدروكربور به روش هاي ژئوفيزيكي است كه با عنوان غير لرزه اي شناخته مي شوند. بر اساس ماهيت روش ها، آنها...

دریافت قیمت

ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺘﺸﺎف اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﮑﺴﺎر

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﻮﺑﯽ از اﯾﻦ روش در اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻻﯾﻪ ای ﮐﻢ ﺷﯿﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻻﯾﻪ ﮐﻢ ﺳﺮﻋﺖ درﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﺮد . واژﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ... در اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺪﯾﺲ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻗﻢ از روش ﻟﺮزه ای اﻧﮑﺴﺎری و ﺗﻬﯿﻪ.

دریافت قیمت

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای پروفسور علی مرادزاده

15, اكتشاف شكستگي هاي مدفون آبدار با روش مقاومت ويژه آرايه مربعي (دریافت .... 68, كاربرد روش نوين جداسازي امواج در برداشت هاي پروفيل لرزه اي قائم چند مولفه اي از...

دریافت قیمت

آکادمی سوما - مراحل اکتشاف معدن

26 دسامبر 2014 ... اولين مرحله از مراحل اکتشاف مرحله پيجوي است که در صورت رضايت ... روش گراني، مغناطيسي، لرزه اي،الکتريکي، الکترومغناطيسي ، مقاومت ويژه...

دریافت قیمت

برنامه درسي و سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد رشته ژئوفيزيك

ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ، ﺯﻟﺰﻟﻪ ، ﺯﻣﻴﻨﮕﺮﻣﺎﻳﻲ، ﮔﺮﺍﻧﻲ، ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻳﻦ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، .... ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ.

دریافت قیمت