Activiteiten

Activiteiten t.b.v.Goede Doelen
 • KATWIJK FIETST
 • 27 mei 2017
 • Katwijk en omgeving
 • GOLF EVENT
 • 28 augustus 2017
 • GC Rozentein
 • Wasssenaar
  Voor de bestedingen aan goede doelen 2016-2017
  zie Activiteiten

Welkom bij de Lionsclub Katwijk

Het motto van de Lionsclub Katwijk in het verenigingsjaar 2015- 2016 is "Samen Leven, Samen Doen". Hiermee geven wij als Lionsclub niet alleen invulling aan de materiele doelstelling van fundraising maar ook aan immateriële zaken. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld een bijdrage aan de nationale actie "NL Doet", een initiatief van het Oranje Fonds.

De Lionsclub Katwijk, een actieve club met circa 35 leden, is lid van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs met 1,3 miljoen leden. De leden zijn mannen en vrouwen die vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

De Lions Clubs International bestaat in 2016 honderd jaar. Op verschillende wijze zal hieraan in de komende periode aandacht besteed worden.

Elke Lionsclub is autonoom. Zij bepalen zelf hoe zij vorm willen geven aan het internationale Lionsmotto 'We Serve'. De eerste Nederlandse Lionsclub is in 1951 te Amsterdam opgericht. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 400 Lionsclubs met bijna 12.000 leden. Elk jaar komen er nieuwe Lions- en Leo`s (onze jongeren) clubs bij.

De Lionsclub Katwijk is op 21 maart 1962 opgericht. Hiermee zijn wij één van de oudste Lionsclubs in onze regio. De Lionsclub Katwijks is een mannen club. Twee keer per maand komen wij bijeen: op de tweede woensdag van de maand om samen de maaltijd te gebruiken en op de vierde maandag van de maand om te vergaderen. Van iedere Lion verwachten wij een actieve inzet om de clubdoelstellingen te realiseren.

De vergaderavond wordt meestal gehouden in "Brasserie De Roskam" in Katwijk aan den Rijn. Het eerste gedeelte van deze avond vergaderen we over onder andere clubzaken en fundraising voor goede doelen en bewaken wij de voortgang van de gemaakte afspraken. Tijdens het tweede deel van de vergaderavond ontvangen wij met regelmaat een gastspreker die ons informeert over uiteenlopende actuele maatschappelijke onderwerpen. Meerdere keren per verenigingsjaar brengen we een (bedrijfs) bezoek aan een locatie met rondleiding. Ook het culturele en sportieve aspect maakt deel uit van onze activiteiten.

De afgelopen jaren heeft de Lionsclub Katwijk verschillende, (deels) lokale doelen ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn de Hospice Katwijk, de honderd jarige Oranjevereniging Katwijk Rijn, de Katwijkse Zeeverkenners, Stichting De Brug, uniformen voor de jeugdleden van de Chr. Drum- & Showfanfare DVS (Door Vriendschap Sterk), en recentelijk de financiële ondersteuning van het onderzoek naar de zogenaamde "Katwijkse Ziekte".

Kortom, wij zijn een actieve club met nog een beperkt aantal plaatsen voor jongere nieuwe leden die ons motto "We Serve" van harte onderschrijven en hieraan hun bijdrage willen leveren.

Namens Lions Club Katwijk,
Sjaak Vreeburg
President 2016-2017

Katwijk
MD 110 AZ

Clubinformatie

 • Opgericht: 1962-03-21
 • Charternight: 1962-09-29
 • Sponsorclub: 021427
 • Sponsorclub van: LC Bollenstreek, LC Leiderdorp, LC Hazerswoude
 • Jumelage: LC Beckum (Duitsland)

Bestuur

 • President: Sjaak Vreeburg
 • Vorige President: Jan Kreuger
 • Vice-President: Willem van der Plas
 • Secretaris: Joop Siera
 • Penningmeester: Adriaan Ouwehand

Bijeenkomsten

Contact