Activiteiten

Activiteiten t.b.v.Goede Doelen
 • KATWIJK FIETST
 • mei 2018
 • Katwijk en omgeving
 • GOLF EVENT
 • 28 augustus 2017
 • GC Rozentein
 • Wasssenaar

Welkom bij de Lionsclub Katwijk

De Lionsclub Katwijk viert in het verenigingsjaar 2017- 2018 haar 55-jarig bestaan.

De Lionsclub Katwijk, een actieve club met circa 35 leden, is lid van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs met 1,3 miljoen leden. De leden zijn mannen en vrouwen die vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Elke Lionsclub is autonoom. Zij bepalen zelf hoe zij vorm willen geven aan het internationale Lionsmotto 'We Serve'. De eerste Nederlandse Lionsclub is in 1951 te Amsterdam opgericht. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 400 Lionsclubs met bijna 12.000 leden. Elk jaar komen er nieuwe Lions- en Leo`s (onze jongeren) clubs bij.

De Lionsclub Katwijk is op 21 maart 1962 opgericht. Hiermee zijn wij één van de oudste Lionsclubs in onze regio. De Lionsclub Katwijks is een mannen club. Twee keer per maand komen wij bijeen: op de tweede woensdag van de maand om samen de maaltijd te gebruiken en op de vierde maandag van de maand om te vergaderen. Van iedere Lion verwachten wij een actieve inzet om de clubdoelstellingen te realiseren.

De vergaderavond wordt meestal gehouden in "De Roskam" in Katwijk aan den Rijn. Het eerste gedeelte van deze avond vergaderen we over onder andere clubzaken en fundraising voor goede doelen en bewaken wij de voortgang van de gemaakte afspraken. Tijdens het tweede deel van de vergaderavond ontvangen wij met regelmaat een gastspreker die ons informeert over uiteenlopende actuele maatschappelijke onderwerpen. Meerdere keren per verenigingsjaar brengen we een (bedrijfs-) bezoek aan een locatie met rondleiding. Ook het culturele en sportieve aspect maakt deel uit van onze activiteiten.

De afgelopen jaren heeft de Lionsclub Katwijk verschillende, (deels) lokale doelen ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn de Hospice Katwijk, de honderdjarige Oranjevereniging Katwijk Rijn, de Katwijkse Zeeverkenners, Stichting De Brug, uniformen voor de jeugdleden van de Chr. Drum- & Showfanfare DVS (Door Vriendschap Sterk), en recentelijk de financiële ondersteuning van het onderzoek naar de zogenaamde "Katwijkse Ziekte".

Kortom, wij zijn een actieve club met nog een beperkt aantal plaatsen voor jongere nieuwe leden die ons motto "We Serve" van harte onderschrijven en hieraan hun bijdrage willen leveren.

Namens Lions Club Katwijk,
Willem van der Plas
President 2017-2018

Katwijk
MD 110 AZ

Clubinformatie

 • Opgericht: 1962-03-21
 • Charternight: 1962-09-29
 • Sponsorclub: 021427
 • Sponsorclub van: LC Bollenstreek, LC Leiderdorp, LC Hazerswoude
 • Jumelage tot 2017: LC Beckum (Duitsland)

Bestuur

 • President: Willem van der Plas
 • Vorige President: Sjaak Vreeburg
 • Vice-President: n.t.b.
 • Secretaris: Joop Siera
 • Penningmeester: Leen van Duijn

Bijeenkomsten

Contact